Overbetuwe

Status

Overbetuwe is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe. De gemeente Overbetuwe is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Elst, Heteren en Valburg

De gemeente Overbetuwe omvat de dorpen Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Homoet, Indoornik, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten en de buurtschappen Aam, Bredelaar, Eimeren, Keulse Kamp, Lakemond (deels), Leedjes, Lijnden, Loenen, Raayen, Reeth, Snodenhoek en Wolferen.

De gemeente Overbetuwe heeft een jumelage stedenband) met Boleszkowice(Polen), Usingen (Duitsland) en Zülpich (Duitsland).

Ligging

De gemeente Overbetuwe ligt tussen de Rijn in het N en de Waal in het Z, rond beide zijden van de A50.

Statistische gegevens

De gemeente Overbetuwe heeft ca. 18.500 huizen met ca. 47000 inwoners.

Recente ontwikkelingen

Visies op de ruimtelijke ontwikkelingen in de streek Overbetuwe onder het motto ‘Kans of bedreiging?’.

Landschap, natuur en recreatie

De gemeente Overbetuwe heeft in 2010 het Landschapsontwikkelingsplan Overbetuwe geactualiseerd. De gemeente wil van het buitengebied een visitekaartje maken, omdat dat onder grote druk staat van woningbouw en industrie. Het buitengebied moet ‘herkenbaarder, zichtbaarder en beleefbaarder’ worden. Natuurvriendelijke oevers en poelen zijn een belangrijk onderdeel van het plan. De herkenbaarheid van het gebied moet worden vergroot door o.a. het planten van voor de Betuwe typische fruitbomen. Er komen meer kleine wandelingen (ommetjes). Voor de fietsers komt er een Romeinen- en een Batavenfietspad.

Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Bemmel, Elst en Nijmegen en biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur. Het park wordt 1.500 hectare groot. Het landschapspark ligt geheel op grondgebied van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, in de regio Overbetuwe, en is door het Rijk aangewezen als Rijksbufferzone, waardoor het behoud van open ruimte tussen de steden en dorpen gewaarborgd beoogt te worden.