WhatsApp > Watch App in uw buurt

watchappOveral in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. 

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies in WhatsApp die bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn met sms’en. Daarnaast maakt deze berichtenservice gebruik van het mobiele netwerk en betaalt u dus niet per bericht, zoals met sms’en.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

 • Als u zelf een WhatsApp-groep aanmaakt, weet dan dat u maximaal 256 personen (mobiele nummers) aan deze groep kunt toevoegen.
 • U kunt maximaal 50 WhatsApp-groepen aanmaken.
 • Alleen de oprichter van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de contactpersoon van deze groep. U kunt daarna wel 1 of meerdere medebeheerders aanmaken.
 • Als u zelf wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep, heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. Onthoud wel dat de contactpersoon van de groep als enige de mogelijkheid heeft om mensen (opnieuw) toe te voegen.
 • Indien u als contactpersoon de WhatsApp-groep verlaat, dan zal WhatsApp willekeurig een ander groepslid aanstellen als beheerder. Alleen die persoon kan u weer toevoegen aan de groep als u dat wilt.

Tips voor het gebruik van een WhatsApp groep

 • Als u iets verdachts opvalt in uw buurt, gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

Vermeldt tijdens een mogelijke melding aan 1-1-2 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van deze Whatsapp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u denken aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden. Voorkom dat het een babbelbox wordt.
 • Zowel de politie als de gemeente zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan uw eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.

melding

Afspraken met elkaar

 • Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van de deelnemers en over welke straten bij ‘uw wijk of buurt’ horen.
 • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp-groep zitten kunt betrekken/op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt.
 • Breng andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte van uw WhatsApp-groep (denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie).

Meldt uw WhatsApp groep aan

Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt? Dan fungeert u als contactpersoon. Vult u in dit geval op het formulier op de website uw naam, contactgegevens en de wijk van uw groep in.

Andere initiatieven

In Nederland zijn al verschillende WhatsApp-groepen gestart die als voorbeeld kunnen dienen als u zelf een WhatsApp-groep wilt opzetten in uw eigen buurt. Als u op internet zoekt onder ‘WhatsApp groep’ komt u ze zeker tegen.

(zie ook de whatsapp-pagina op deze website)

Heeft u nog vragen over deze informatie? Neem dan contact op met team Communicatie van de gemeente Overbetuwe. E-mail: info@overbetuwe.nl. Telefoon: (0481) 362 300

Bron: Overbetuwe.nl